Opłata adiacencka z tytułu budowy infrastruktury technicznej:

Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Opłatę stosuje się do nieruchomości ………